Išlaidų skaičiavimo metodas – kurį pasirinkti?

-SuccessApp

Individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais arba sumą, lygią 30 proc. kalendoriniais metais gautų (uždirbtų) IV pajamų (nuostata netaikoma, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio). 

  1. Faktinių išlaidų metodas reiškia, kad išlaidos skaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas, kurios turi būti dokumentais patvirtintos.
  2. 30 proc. nuo gautų pajamų metodas reiškia, kad išlaidos skaičiuojamos pagal normą, kuri yra procentinė dalis nuo pajamų. Šis metodas yra paprastesnis, nes nereikia laikyti visų dokumentų, tačiau gali būti mažiau tikslus.

Metodo pasirinkimas priklauso nuo jūsų verslo specifikos – jeigu turite labai daug išlaidų, rekomenduojama rinktis pirmąjį metodą.

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos, pvz.: perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. Įsigijimo išlaidos, veikloje naudojamo turto nuomos, įsigijimo, eksploatavimo bei remonto išlaidos.

Veikloje naudojamas ilgalaikis turtas turi būti nurodytas VMI pateiktoje formoje FR0457.