Individuali veikla ar darbo sutartis? - DeepFin
Išbandyk nemokamai

Individuali veikla ar darbo sutartis?

Visų pirma norime pasveikinti svarstant prisijungimą prie mažųjų verslininkų bendruomenė, t.y. individualios veiklos vykdymo! Individuali veikla yra kupina įvairiausių iššūkių, naujovių, išbandymų, naujų pamokų kelionė, kuri priartins jus prie jūsų trokštamų tikslų ir savo tikrojo pašaukimo. Ne paslaptis, kad šis kelias prasideda nuo visiems žinomo termino – individualios veiklos pažymėjimo, kadangi bet kokia veikla, kai nėra individualios veiklos pažymėjimo, o yra suteikiamos paslaugos ir prekės, laikoma nelegalia.

Tuo tarpu darbo sutartis yra daugeliui labiau pažįstamas terminas, kuris reiškia, kad jūs dirbate pagal iš anksto sutartas su darbdaviu sąlygas, gaunate fiksuotą atlyginimą ir jums galioja darbo su darbdaviu santykiai bei Darbo Kodeksas. Pradedant dirbti pagal darbo sutartį, svarbu susipažinti su darbo sutarties sąlygomis, tvarka, darbo funkcijų aprašymu.

Kaip skiriasi darbo sutartis ir individuali veikla pagal pažymą?

Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja atlikti darbdavio pavestus uždavinius ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Pasirašius darbo sutartį, darbdavys įgauna teisę kontroliuoti ar vadovauti darbo procesui, o darbuotojas dirba pagal nustatytą tvarką ir atlieka darbdavio pavestus uždavinius. Atliekant darbo funkciją, kylanti komercinė, finansinė ar gamybinė grėsmė tenka darbdaviui.

Darbo sutarčių rūšys:

 1. Terminuota – darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui, arba tam tikrų darbų atlikimo laikui;
 2. Neterminuota – darbo sutartis, sudaroma neapibrėžtam laikui;
 3. Laikinojo darbo sutartis – darbo sutartis, kai darbas atliekamas laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens naudai;
 4. Pameistrystės – darbo sutartis, kai darbo vietoje siekiama įgyti profesijai reikalingą klasifikaciją;
 5. Projektinio darbo – terminuota darbo sutartis, kuri pasirašoma su sąlyga konkrečiam projekto rezultatui pasiekti;
 6. Darbo vietos dalijimosi – darbo sutartis, kai dėl vienos darbo vietos dalijimosi susitaria du darbuotojai;
 7. Darbo keliems darbdaviams – darbo sutartis, kai ta pati darbo funkcija atliekama keliems darbdaviams;
 8. Sezoninio darbo – darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti.

Darbo sutarties sudarymas

Prieš sudarant darbo sutartį, svarbu aptarti darbo funkcijas (kokias pareigas eis darbuotojas, kokį darbą dirbs), darbo apmokėjimą (mėnesio algą ar valandinį atlygį) ir darbo vietą (konkretaus veiklos padalinio). Taip pat pasirašant darbo sutartį, turite atkreipti dėmesį ar yra pateikta visa informacija apie darbdavio įmonę (visą darbdavio pavadinimą, kodą, registruotą buveinės adresą). 

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. 

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Todėl pradedant vykdyti individualią veiklą, gyventojas apie tai turi informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Gyventojo, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo forma vadinasi REG812.

Svarbu nepamiršti, kad vykdant individualią veiklą pagal pažymą jūs esate savarankiškai atsakingi už teisingą apskaitos vedimą, mokesčių apskaičiavimą, taip pat jūs savarankiškai turite deklaruoti savo uždarbį kiekvienais metais.


Individualios veiklos pažymos gavimas

Prašymo forma gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. prisijungus prie e. VMI portalo, autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.
 2. užpildžius popierinius prašymus, tiesiogiai įteikus arba išsiuntus paštu.

Nuo to momento, kai gyventojas pateikia Prašymo REG812 formą VMI, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.

Mokesčių mokėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi informuoti VMI, pateikdamas Prašymo REG812 formą, kai pasikeičia ir / ar papildomi tokie Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti jo duomenys:

 1. faktinė gyvenamoji vieta Lietuvoje. Šio duomens pateikti nereikia, kai keičiasi Gyventojų registre deklaruota gyvenamoji vieta;
 2. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje (praneša tik nenuolatiniai gyventojai ar užsieniečiai);
 3. vykdomos individualios veiklos pobūdis – pradeda vykdyti kitą individualią veiklą. Taip pat, kai baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę ir pradeda vykdyti individualią veiklą kaip nuolatinis gyventojas;
 4. pagrindinės veiklos rūšies kodas;
 5. kitų veiklos rūšių kodas (-ai);
 6. individualios veiklos vykdymo vietos/nuolatinės bazės duomenys;
 7. elektroninių ryšių rekvizitai ar vienas iš jų (prašymą gali pateikti visi mokesčių mokėtojai, kurie pageidauja atnaujinti savo elektroninių ryšių rekvizitus);
 8. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;
 9. atstovaujančio asmens duomenys.

Gyventojas, pageidaujantis nutraukti individualią veiklą, draudėjo ar kitą veiklą, turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos, pateikti naują prašymo REG812 formą.

Savarankiškai mokomi mokesčiai vykdant individualią veiklą

Vykdant individualią veiklą reikės mokėti šiuos mokesčius:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
 2. Privalomasis sveikatos draudimas (PSD). PSD – 6,98% nuo pelno, nuo kurio apskaičiuota „Sodros“ įmokų bazė.
 3. Valstybinis socialinis draudimas (VSD): VSD – 12,52%, jei nekaupiate pensijai, nuo pelno, nuo kurio apskaičiuota „Sodros“ įmokų bazė

Informacijos šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x