Kada reikia pradėti mokėti PVM?

-SuccessApp

PVM (Pridėtinės vertės mokestis) – tai mokesčio forma, kurią turi mokėti mokesčių mokėtojas, jei jo atliekamos prekybos ir paslaugų veiklos apimtis viršija 45 000 Eur ribą. Šiuo metu standartinis PVM tarifas Lietuvoje yra 21 %.

 

Mokesčio mokėtojai – Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas.  

Mokesčio objektas – PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.  

PVM objektas taip pat yra prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų, kai prekes įsigyjant buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas, ir prekės atgabenamos į Lietuvą.