Privatumo politika

BENDRIEJI

Naudotojų ir klientų asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiais „DeepFin“ kanalais ar priemonėmis Lietuvoje juos teikiate. Atvirai nurodome Jums, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis, siekdami padėti Jums suprasti Jūsų duomenų naudojimo padarinius ir Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenimis. Šioje privatumo politikoje pateikta informacija Jums prieinama nuolatos ir ją galite peržiūrėti bet kada panorėję. Sąveikaudami su mumis, sužinosite dar daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Ši klientų privatumo politika taikoma visiems UAB „DeepFin“ klientams.

Privatumo politikoje vartodami terminą platforma, turime omenyje kanalus ir priemones, kuriais Jūs sąveikaujate su mumis. Pagrindiniai kanalai ir priemonės:

 • mūsų interneto svetainė, https://deepfin.io;
 • „DeepFin“ programėlė, apimanti programėlę, kurią įdiegėte savo mobiliajame įrenginyje. 

KAS MES?

Esame UAB „DeepFin“ ir tvarkome Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas. UAB „DeepFin“ yra finansinių paslaugų įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 304974064, buveinės adresas: Taikos g. 174-12, LT-05230 Vilnius, Lietuvos Respublika, o Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: dpo@deepfin.io. Mes reguliuojame Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą ir esame už tai atsakingi.

KODĖL NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Yra įvairių teisinių priežasčių, kodėl tvarkome Jūsų duomenis. Pagrindinė priežastis – Jūsų duomenis tvarkyti turime tam, kad galėtume vykdyti sutartį, su kuria sutinkate registruodamiesi ir pirkdami arba naudodamiesi mūsų paslaugomis ar funkcijomis. Taip pat naudojame Jūsų duomenis dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, norėdami atsakyti į Jūsų užklausas arba siųsti Jums naujienlaiškius, kuriuos sutikote iš mūsų gauti.

Jūsų pateikiamą informaciją renkame, kai Jūs:

 • pildote mūsų pateikiamas formas;
 • susirašinėjate su mumis;
 • užsiregistruojate naudoti „DeepFin“ programėlę;
 • naudojatės mūsų paslaugomis;
 • dalyvaujate internetinėse diskusijose, apklausose ar pasinaudojate reklaminiais pasiūlymais;
 • kalbatės su mūsų klientų aptarnavimo agentu (telefonu, el. paštu arba naudodami „DeepFin“ programėlę);
 • dalyvaujate konkurse; arba
 • susisiekiate su mumis dėl kitų priežasčių.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, kaip nurodyta anksčiau, kiekvienu atveju tvarkomi duomenys gali būti:

 • Jūsų tapatybės duomenys (pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, kalba ir šalis, iš kurios su mumis susisiekiate, kontaktiniai duomenys ir kt.);
 • Jūsų „DeepFin“ vartotojo vardas, slaptažodis ir kita registracijos informacija;
 • Jūsų el. pašto adresas, telefono numeris ir informacija apie naudojamą prietaisą (pvz., telefoną, kompiuterį ar planšetinį kompiuterį);
 • Jūsų banko sąskaitos numeris;
 • Jūsų su verslu susijusi informacija (pvz.: individualios veiklos pažymėjimo numeris, verslo pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefonas);
 • ekonominė ir sandorių informacija (pavyzdžiui, informacija apie sąskaitas-faktūras ir t.t.);
 • ryšio, geografinės vietovės ir (arba) naršymo duomenys (jei, pavyzdžiui, susisiekiate su mumis mobiliuoju telefonu);
 • Jūsų atvaizdas nuotraukoje (jei įkeliate nuotrauką į savo „DeepFin“ paskyrą);
 • komercinė informacija (pavyzdžiui, jei užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį);
 • informacija apie Jūsų skonį ir pomėgius.

Jei pateikiate mums kitų asmenų ar fizinių asmenų duomenis (pavyzdžiui, savo klientų pavadinimus ir jų kontaktinius bei verslo duomenis (PVM mokėtojo kodas, įmonės kodas, adresas, el. paštas, telefono numeris) arba paprašote mūsų pasidalyti jų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, Jūs patvirtinate, kad prieš tai supažindinote juos su šia Privatumo politika.

Atminkite, jog prašydami pateikti asmens duomenis prieigai prie platformos funkcijų ar paslaugos kai kuriuos laukus pažymėsime kaip privalomus, nes tokia informacija reikalinga tam, kad galėtume suteikti atitinkamą paslaugą arba sudaryti galimybę naudotis atitinkamomis funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad nusprendę neteikti tokių duomenų galite prarasti galimybę atlikti naudotojo registraciją arba naudotis tokiomis paslaugomis ar funkcijomis.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Teisinis pagrindas, kuriuo mums leidžiama tvarkyti Jūsų asmens duomenis, priklauso nuo to, kokiu tikslu juos tvarkome. Išsamiau paaiškinta toliau pateiktoje lentelėje:

Tikslas Teisinis Pagrindas
1. Tvarkyti naudotojo registraciją platformoje „DeepFin“ tvarko Jūsų duomenis, nes to reikia pagal platformos naudojimo sąlygas. Kitaip tariant, kad galėtumėte registruotis platformos naudotoju, „DeepFin“ turi tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nes kitaip atlikti registracijos nebus galima.
2. Parengti, sudaryti ir vykdyti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį   Tvarkome Jūsų duomenis, nes tai būtina tam, kad galėtume su Jumis sudaryti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį. Tam tikras su pirkimu susijusių duomenų tvarkymas pradedamas tik todėl, kad jo prašote arba duodate jam leidimą. Tokiais atvejais duomenų tvarkymas atliekamas Jūsų duoto sutikimo pagrindu. Turime teisėtą interesą atlikti reikiamus patikrinimus, kad galėtume nustatyti galimus sukčiavimo atvejus paslaugų naudojimo metu ir užkirsti jiems kelią. Suprantame, kad toks duomenų tvarkymas yra palankus visoms pirkime dalyvaujančioms šalims, ypač Jums, nes surinkti duomenys leidžia mums įgyvendinti priemones, skirtas Jums apsaugoti nuo trečiųjų šalių sukčiavimo.
3. Vykdyti klientų aptarnavimą   Turime teisėtą interesą atsakyti į Jūsų prašymus ar klausimus, pateiktus įvairiais ryšių kanalais. Suprantame, kad toks duomenų tvarkymas taip pat naudingas ir Jums, nes leidžia suteikti Jums reikiamą pagalbą ir atsakyti į kilusius klausimus. Jums susisiekus su mumis, ypač dėl incidentų, susijusių su Jūsų per platformą įsigytomis paslaugomis, Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas pirkimo sutarčiai vykdyti. Jei Jūsų užklausa yra susijusi su naudojimusi savo teisėmis (apie kurias Jus informuosime toliau) arba pretenzijomis dėl mūsų paslaugų, teisiškai galime tvarkyti Jūsų duomenis savo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.
4. Rinkodara „DeepFin“ teisiškai leidžiama tvarkyti Jūsų duomenis rinkodaros tikslais, jei davėte tam sutikimą, pavyzdžiui, sutikote įvairiais kanalais gauti Jums pritaikytą informaciją, leidote siųsti aktyviuosius pranešimus savo mobiliajame įrenginyje arba platinti Jūsų nuotraukas platformoje ar socialinių tinklų kanalais tam, kad galėtume pateikti Jums pritaikytą informaciją. „DeepFin“ turi teisėtą interesą atlikti profiliavimą pagal Jūsų pateiktą informaciją (pvz., naudojimosi istoriją) ir asmens duomenis (pvz., kalbą), nes tokių duomenų tvarkymas yra naudingas ir Jums patiems, kadangi leidžia Jums gerinti savo naudotojo potyrius ir gauti informaciją, atitinkančią Jūsų poreikius.
5. Patogumo naudoti ir kokybės analizė „DeepFin“ turi teisėtą interesą analizuoti platformos patogumą ir naudotojo pasitenkinimą, nes tokių duomenų tvarkymas yra naudingas ir Jums patiems, kadangi juo siekiama pagerinti naudotojo potyrius ir teikti kokybiškesnes paslaugas.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Tai, kiek laiko saugome Jūsų duomenis, priklauso nuo tikslo, kuriuo šiuos duomenis tvarkome. Paaiškinimą pateikiame toliau:

 1. Tvarkyti naudotojo registraciją platformoje „DeepFin“ galės tol, kol būsite registruotas naudotojas (t. y. tol, kol nuspręsite nutraukti prenumeratą).
 2. Parengti, sudaryti ir vykdyti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį – tvarkysime Jūsų duomenis tol, kol tai bus būtina Jūsų su įsigyta paslauga susijusiam aptarnavimui, įskaitant skundus ar pretenzijas dėl įsigytos paslaugos. Tam tikrais atvejais duomenis tvarkysime tik tol, kol neapsigalvosite.
 3. Teikti pagalbą klientams – tvarkysime Jūsų duomenis tol, kol to reikės Jūsų prašymui ar užklausai įvykdyti.
 4. Rinkodarai „DeepFin“ tvarkys Jūsų duomenis tol, kol neatsisakysite naujienlaiškio prenumeratos.
 5. Patogumo naudoti ir kokybės analizei „DeepFin“ retkarčiais tvarkys Jūsų duomenis tol, kol bus atlikta kokybės gerinimo veikla ar tyrimas, arba tol, kol bus anonimizuoti Jūsų naršymo duomenys. Nepaisant to, kad Jūsų duomenis tvarkysime tik tol, kol tai būtina tikslui pasiekti, jį pasiekę duomenis pasiliksime ir tinkamai saugosime, kol baigsis teisės aktuose numatytas laikotarpis, per kurį gali kilti atsakomybė už jų tvarkymą. Pasibaigus kiekvieno galimo veiksmo terminui, asmens duomenis ištrinsime.

AR BUS VYKDOMAS AUTOMATIZUOTAS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Priklausomai nuo Jūsų naudojamų „DeepFin“ produktų arba paslaugų, galime priimti su Jumis susijusius automatizuotus sprendimus.

Tai reiškia, kad galime naudotis technologija, kuria galima vertinti Jūsų asmenines aplinkybes ir kitus veiksnius rizikoms ir pasekmėms numatyti. Tai darome tam, kad galėtume sklandžiai teikti savo paslaugas ir užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų teisingi, nuoseklūs ir pagrįsti tinkama informacija.

Jei priimame su Jumis susijusį automatizuotą sprendimą, turite teisę prašyti, kad jį rankiniu būtų peržiūrėtų žmogus.

AR DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS?

Jūsų duomenimis dalijamės su paslaugų teikėjais, teikiančiais mums pagalbą, arba trečiųjų šalių teikėjais tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Siekdami šioje privatumo politikoje numatytų tikslų, „DeepFin“ privalo pateikti Jūsų asmens duomenis ir trečiosioms šalims, padedančioms mums teikti Jums siūlomas paslaugas, t. y.:

 • finansinėms institucijoms;
 • sukčiavimo nustatymo ir prevencijos įstaigoms;
 • technologinių paslaugų teikėjams; 
 • pagalbos klientams paslaugų teikėjams;
 • reklamos ir rinkodaros partneriams ir paslaugų teikėjams.

Taip pat galime pasidalinti Jūsų asmens duomenimis ir su kitomis trečiosiomis šalimis:

 • jei tai privalome padaryti pagal įstatymą ar teisės aktą;
 • jei parduodame savo verslą;
 • jei tai susiję su nusikaltimų arba sukčiavimo tyrimais;
 • naudodamiesi savo teisėmis (taip pat klientų ir kitų asmenų); arba
 • jei tai susiję su teisminiais ieškiniais.

Jei nurodote mums dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi, galime taip daryti. Pavyzdžiui, galite įgalioti trečiąsias šalis veikti Jūsų vardu (pavyzdžiui, teisininką, apskaitininką arba šeimos narį ar globėją pagal įgaliojimą).

AR RENKAME DUOMENIS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ?

Siūlome funkcijas ir paslaugas, kurioms reikalingas trečiosios šalies asmens duomenų, kuriuos privalote pateikti Jūs, tvarkymas, pvz., kai kuriama ir siunčiama sąskaita-faktūra arba kai registruojamos išlaidos. Rinksime trečiųjų šalių duomenis, pvz.:

 • Fizinio asmens ar juridinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Įmonės pavadinimas;
 • Įmonės kodas;
 • Įmonės ar asmens PVM mokėtojo kodas.

Taip pat šiuo tikslu rinksime informaciją iš trečiųjų šalių, pvz., iš komercinių registrų.

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Slapukus ir panašias priemones naudojame tam, kad palengvintume naršymą platformoje, suprastume, kaip sąveikaujate su mumis, ir tam tikrais atvejais galėtume pateikti Jums skelbimų pagal Jūsų naršymo įpročius. Perskaitykite slapukų politiką, kad geriau suprastumėte slapukus ir panašias mūsų naudojamas priemones, jų paskirtį ir kitą dominančią informaciją.

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą savo vietos duomenų apsaugos institucijai.

KAIP APSAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Suprantame, kad labai svarbu apsaugoti ir valdyti Jūsų asmens duomenis. Su visais asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, elgsimės ypač rūpestingai ir saugiai. Šiame skyriuje išdėstomos kai kurios mūsų taikomos saugumo priemonės.

Taikome įvairias fizines ir technines priemones Jūsų asmens duomenims apsaugoti ir apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų naudojimo ar atskleidimo. Elektroniniai duomenys ir duomenų bazės yra laikomi saugiose kompiuterių sistemose, o prieiga prie informacijos yra kontroliuojama fizinėmis ir elektroninėmis priemonėmis. Taikome išsamias saugumo ir duomenų apsaugos politikos nuostatas, kurių darbuotojai privalo laikytis tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Nors imamės visų pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, negalime užtikrinti, kad jie bus saugūs, kai juos perduodate mūsų programėlei, svetainei ar kitoms paslaugoms.

Jei „DeepFin“ programėlėje naudojate slaptažodį, turite saugoti jo konfidencialumą. Niekam jo neatskleiskite.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, nesidalykite jokiais asmens duomenimis, jei nenorite, kad kiti vartotojai juos matytų, rinktų arba naudotų, nes šie asmens duomenys taps viešai prieinami.

JŪSŲ TEISĖS

Įsipareigojame laikyti Jūsų asmens duomenis konfidencialiais ir užtikrinti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis. Atsižvelgdami į tai, mes sutinkame, kad galite pasinaudoti savo teisėmis nemokamai, parašydami mums el. pašto adresu (info@deepfin.io) ir tiesiog nurodydami prašymo priežastį ir teisę, kuria norite pasinaudoti. Jei manytume, kad tai būtina Jūsų tapatybei nustatyti, galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Konkrečiai, nepriklausomai nuo tikslo ar teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi tvarkome Jūsų duomenims, Jūs turite šias teises:

 • Prašyti peržiūrėti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis. Atminkite, kad jei esate užsiregistravę platformoje, šią informaciją taip pat galite sužinoti atitinkamame savo paskyros skyriuje.
 • Prašyti ištaisyti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis. Atminkite, kad jei esate užsiregistravę platformoje, savo asmens duomenis taip pat galite atnaujinti atitinkamame savo paskyros asmens duomenų skyriuje.

Bet kuriuo atveju atkreipkite dėmesį, kad bet kokia tvarka aktyviai pateikdami mums savo asmens duomenis, garantuojate, kad duomenys yra teisingi ir tikslūs, ir įsipareigojate pranešti mums apie bet kokius jų pasikeitimus. Jūs būsite atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą platformai, už ją atsakingam asmeniui arba bet kokiai trečiajai šaliai dėl registracijos formose pateiktos klaidingos, netikslios ar neišsamios informacijos. Atminkite, kad paprastai turite pateikti tik savo, o ne trečiųjų šalių duomenis, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama šioje privatumo politikoje.

 • Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tikslui, kuriam tvarkomi pirmiau nurodyta tvarka, arba jei mums teisiškai nebeleidžiama jų tvarkyti.
 • Prašyti nutraukti arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, įskaitant, tam tikrais atvejais, prašymą laikinai sustabdyti duomenų tvarkymą arba prašymą saugoti juos ilgiau, nei būtina. Suteikę mums sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kuriuo tikslu, taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą. Kai kurios aplinkybės, kurioms esant galite atšaukti savo sutikimą, išsamiai aprašytos dalyje, kurioje aiškiname tikslus, kuriais tvarkome Jūsų duomenis.
 • Kai teisiškai galime tvarkyti Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutarties tikslais, kaip aiškinama dalyje, taip pat turite teisę reikalauti Jūsų asmens duomenų perkeliamumo. Tai reiškia, kad turite teisę gauti mums pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu, kad galėtumėte tiesiogiai juos perduoti kitam subjektui be mūsų įsikišimo.
 • Jei Jūsų duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtais interesais, Jūs taip pat turite teisę nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu.

Taip pat galite pasinaudoti mūsų užklausos forma https://app.deepfin.io/delete-user-data.

Galiausiai informuojame, kad turite teisę kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos reguliavimo instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/). ES taip pat veikia nacionalinės ir regioninės duomenų apsaugos institucijos (jų sąrašas pateikiamas šioje svetainėje (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Galime keisti šioje privatumo politikoje pateiktą informaciją, jei manome, kad tai reikalinga. Tai darydami, pranešime Jums įvairiais būdais per platformą (pvz., naudodami reklamjuostę, iškylantįjį langą arba aktyvųjį pranešimą) arba išsiųsdami Jums pranešimą Jūsų el. pašto adresu, jei pokyčiai yra svarbūs Jūsų privatumui, kad galėtumėte peržiūrėti pakeitimus, juos įvertinti ir prireikus jiems paprieštarauti arba atsisakyti atitinkamų paslaugų ar funkcijų prenumeratos. Bet kuriuo atveju rekomenduojame kartkartėmis peržiūrėti šią privatumo politiką, nes joje gali būti nedidelių pakeitimų. Jei būtų atliekama interaktyvių pakeitimų, jie visada bus pateikiami kaip nuolatinė informacija mūsų interneto svetainėje ir programėlėje.