Kas yra GPM?

-SuccessApp

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra skaičiuojamas bei apmokestinamas nuo gyventojų gaunamų pajamų.

Kodėl turiu mokėti GPM įmoką?

GPM mokestis yra būtinas tam, kad Lietuvos valstybė turėtų pakankamai finansinių išteklių vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą, tokį kaip sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga, kultūra ir kt.

Kiek ir per kurį laiko tarpą turiu smokėti už GPM įmoką 2023 metais?

GPM mokestį reikia apmokėti per Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Mokėti GPM mokestį reikia kas metus.

GPM apskaičiuojamas taip:

GPM = (Pajamos – išlaidos) x 15 proc. – kreditas

  • Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) neviršija 20 000 Eur, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5 proc. pelno.
  • Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) viršija 20000 Eur, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc.
  • Kai individualios veiklos metinis pelnas pasiekia 35000 Eur sumą, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Koks yra GPM įmokos kodas?

Gyventojų pajamų mokesčio įmokos kodas: 1441